uudised

Trietüleentetraamiini CAS-number on 112-24-3, molekulvalem on C6H18N4 ja see on helekollane vedelik, millel on tugev aluselisus ja keskmine viskoossus.Lisaks lahustina kasutamisele kasutatakse trietüleentetramiini ka epoksüvaiku kõvendite, metalli kelaativate ainete ning sünteetiliste polüamiidvaikude ja ioonvahetusvaikude valmistamisel.

füüsikalised omadused
Tugev leeliseline ja mõõdukalt viskoosne kollane vedelik, selle lenduvus on madalam kui dietüleentriamiinil, kuid omadused on sarnased.Keemistemperatuur 266-267 °C (272 °C), 157 °C (2,67 kPa), külmumistemperatuur 12 °C, suhteline tihedus (20, 20 °C) 0,9818, murdumisnäitaja (nD20) 1,4971, leekpunkt 143 °C , isesüttimispunkt 338°C.Vees ja etanoolis lahustuv, eetris vähe lahustuv.Tuleohtlik.Madal lenduvus, tugev hügroskoopsus ja tugev aluseline.Võib absorbeerida õhus leiduvat süsinikdioksiidi.Põlev, lahtise leegi ja kuumuse käes on põlemisoht.See on väga söövitav ning võib stimuleerida nahka ja limaskesti, silmi ja hingamisteid ning põhjustada nahaallergiat, bronhiaalastmat ja muid sümptomeid.

keemilised omadused
Põlemis- (lagunemis-) saadused: sealhulgas mürgised lämmastikoksiidid.

Vastunäidustused: akroleiin, akrüülnitriil, tert-butüülnitroatsetüleen, etüleenoksiid, isopropüülkloroformiaat, maleiinanhüdriid, triisobutüülalumiinium.

Tugev leelis: Reageerib kokkupuutel tugevate oksüdeerijatega, põhjustades tulekahju- ja plahvatusohtu.Reageerib kokkupuutel lämmastikuühendite ja klooritud süsivesinikega.Reageerib happega.Ei sobi kokku aminoühendite, isotsüanaatide, alkenüüloksiidide, epiklorohüdriini, aldehüüdide, alkoholide, etüleenglükooli, fenoolide, kresoolide ja kaprolaktaami lahustega.Reageerib nitrotselluloosiga.Samuti ei sobi see kokku akroleiini, akrüülnitriili, tert-butüülnitroatsetüleeni, etüleenoksiidi, isopropüülkloroformiaadi, maleiinanhüdriidi ja triisobutüülalumiiniumiga.Korrodeerib vaske, vasesulamid, koobaltit ja niklit.

Kasuta
1. Kasutatakse epoksüvaigu toatemperatuuril kõvendusainena;

2. Kasutatakse orgaanilise sünteesi, värvainete vaheühendite ja lahustitena;

3. kasutatakse polüamiidvaikude, ioonvahetusvaikude, pindaktiivsete ainete, määrdelisandite, gaasipuhastite jms tootmisel;

4. kasutatakse metalli kelaativa ainena, tsüaniidivaba galvaniseeriva difusiooniainena, kummist abiainena, valgendava vahendina, pesuainena, dispergeeriva ainena jne;

5. kasutatakse kompleksi moodustava ainena, leeliselise gaasi veetustajana, kanga viimistlusvahendina ja ioonivaheti vaigu ja polüamiidvaigu sünteetilise toorainena;

6. Kasutatakse fluorokummi vulkaniseeriva ainena.

Tootmismeetod
Selle tootmismeetodiks on dikloroetaani amiinimise meetod.1,2-dikloroetaan ja ammoniaagivesi suunati torukujulisse reaktorisse kuumpressimiseks ammoniaagiks temperatuuril 150–250 °C ja rõhul 392,3 kPa.Reaktsioonilahus neutraliseeritakse leelisega, et saada segatud vaba amiin, mis kontsentreeritakse naatriumkloriidi eemaldamiseks, seejärel toorprodukt destilleeritakse alandatud rõhul ja 195-215 °C jääv fraktsioon segatakse lõpptoote saamiseks.See meetod toodab samaaegselt etüleendiamiini;dietüleentriamiin;tetraetüleenpentamiin ja polüetüleenpolamiin, mida saab saada amiinisegu destilleerimiseks rektifikatsioonitorni temperatuuri reguleerimisel ja erinevate fraktsioonide katkestamisel eraldamiseks.


Postitusaeg: 13. juuni 2022